Privacybeleid

Privacyverklaring Mike's just for Men

Bij Mike’s just for Men hechten wij veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn. Mike’s just for Men beschermt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet.

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de omgang met uw persoonsgegevens en daarom geven wij u daarover in deze privacyverklaring meer uitleg. Wij vertellen u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Onze indentiteit

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mike’s just for Men verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens aan ons heeft versterkt middels het invullen bij het bestelproces. U vindt hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mikesjustformen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om overeengekomen afspraken mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan een jaar.
Is er wel een overeenkomst tot stand gekomen, dan hangt het af van het doeleinde hoe lang dit is.

Beveiliging van uw gegevens

De werknemers van Mike’s just for Men zijn geïnformeerd en worden geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden. Mike’s just for Men heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u neemt aanwijzingen van misbruik waar, neem dan contact met ons op via de klantenservice of via webshop@mikesjustformen.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mike’s just for Men en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekend dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar webshop@mikesjustformen.nl. Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Mike’s just for Men verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Gebruik van Cookies

Mike’s just for Men maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan u te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wat doen wij met een datalek?

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is bij Mike’s just for Men heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.